Kehittyvä asevelvollisuus meripuolustuksessa

RP 3/23 on ilmestynyt ja vastaavasti numero 2/23 on nyt kaikkien digitaalisesti luettavissa näiltä sivuilta. Aiheena juuri ilmestyneessä numerossa on asevelvollisuus merivoimissa ja lehdestä löytyvät seuraavat teema-artikkelit:
  • Varusmiespalvelus Rannikkolaivastossa ja merelliset reserviläisten tehtävät, Juho Ronumäki
  • Reservin koulutus nosteessa Rannikkoprikaatissa, Kari Laaksonen
  • Varusmiesten johtajakoulutus Rannikkoprikaatissa – Uudet tuulet puhaltavat, Jusa Väistö
  • Repetitionsövningar i Nylands brigad, Walter Londen
  • Merivoimien reserviupseerikoulutus Merisotakoulussa, Roope Hertsi
  • Vapaaehtoinen maanpuolustus tarjoaa monipuolista koulutusta kaikille, Petri Pääkkönen
  • Varusmiehet miinasodassa Mikko Laakkonen
Lämmin kiitos lehden päätoimittajalle, Mikko Laakkoselle, joka päättää nyt RP-lehden päätoimittajakautensa ja luovuttaa tahtipuikon Juha-Antero Puistolalle. Alla lehden 3/2023 pääkirjoitus:

Meripuolustuksen perustana on asevelvollisuus, ja juuri siksi tämän lehden teema on ajankohtainen ja tärkeä. Ajankohtainen se on siksi, että asevelvollisten osaaminen, soveltuvuus ja halukkuus eri koulutuksiin otetaan
entistä paremmin huomioon. Tavoiteltavaa on se, että vapaaehtoisen asepalveluksen suorittavien naisten lukumäärä kasvaa jatkossa. Toisaalta
asevelvollisuuden tarkastelu on ajankohtaista myös siksi, että liittoutumisen myötä tarkasteltavaksi tulee, miten varusmiehet ja reserviläiset osallistuvat
eri tehtäviin.

Jatkuvalle kehittymiselle on erinomainen perusta, koska meillä on toimiva asevelvollisuusjärjestelmä, jota on uudistettu pitkäjänteisesti ja harkitusti.
Esimerkkejä asevelvollisten monipuolisista tehtävistä merellä ja rannikolla on luettavissa kaikissa lehden teema-artikkeleissa, joita ovat kirjoittaneet
Rannikkolaivaston, Rannikkoprikaatin, Uudenmaan prikaatin sekä Merisotakoulun asiantuntijat – kiitos heille kaikille!

Reserviläiset ovat erityisen keskeinen osa tätä kokonaisuutta.
Heidän käyttöä valmiuden kannalta tärkeissä tehtävissä laajennetaan, ja reserviläisten osaamista tulee hyödyntää joustavasti kaikissa vastuullisissa
tehtävissä. Merivoimien reserviupseerikoulutuksen nykytilaa sekä kehittyvää aliupseerikoulutusta kuvataan kahdessa artikkelissa.

Meripuolustuksen tukena Maanpuolustuskoulutusyhdistyksellä on tärkeä rooli tukemassa kehitystä – yhdistys tarjoaa sekä koulutusmahdollisuuksia
että kouluttajia. MPK:n Meripuolustuspiirin toimintaa kuvaavaa artikkeli käsittelee tätä aihetta. Rannikkoprikaatin artikkeli reservin koulutuksesta sisältää ajantasaisen katsauksen käytännön tekemisestä.

Kirjallisuuteen liittyvän haastattelun muodossa suuntaamme katseen myös menneeseen, missä käsittelemme sotien jälkeistä aikaa. Tuolloin varusmiehiä tarvittiin Suomen kannalta tärkeässä ja vaarallisessa palveluksessa,
kun Itämereltä raivattiin sinne laskettuja merimiinoja. Huomattavaa
on se, että asevelvollisten palvelusturvallisuus on kehittynyt valtavasti vuosikymmenien aikana.

Aloittaessani vuonna 2021 päätoimittajana palautin mieleeni ajatuksen: ”Si vis pacem, para bellum” – eli jos haluat rauhaa, varaudu sotaan. Ajattelen niin, että asevelvollisuus on tämän ajattelun ilmentymä. Kiitän lukijoita – on ollut etuoikeus toimia Rannikon Puolustajan päätoimittajana, ja toivotan parhainta menestystä komentaja Juha-Antero Puistolalle tässä hienossa tehtävässä.

Toivotan lukijoille antoisia lukuhetkiä ja turvallista syksyä.

Mikko Laakkonen

css.php