Toimitusneuvosto uusiksi

Lämmin kiitos pitkäaikaiselle Rannikon Puolustajan toimitusneuvoston puheenjohtajalle, kommodori (evp) Henrik Nysténille. Nysten aloitti puheenjohtajana jo lehdestä 3/2013. Nystén luopuu vuodenvaihteessa myös tehtävästään Maanpuolustuskoulutus ry:n Meripuolustuspiirin päällikkönä. Päällikkönä Nystén  on toiminut vuodesta 2011 alkaen.

Toimitusneuvosto toimii päätoimittajan tukena erityisesti kun päätetään lehden linjasta ja teemoista. Tyypillisesti toimitusneuvosto kokoontuu vähintään aina loppuvuodesta linjaamaan parin seuraavan vuoden teemat.

Toimitusneuvoston kokoonpano on kattava. Koko 2000-luvun on korostunut lehden asema myös Merivoimien tiedotuskanavana. Teemat ovatkin kattaneet kaikki Merivoimien keskeiset toiminnan ja kehittämisen osa-alueet. Siksi Merivoimat on vahvasti mukana myös toimitusneuvostossa.

Uudeksi puheenjohtajaksi yhdistyksen hallitus kutsui 16.11. kontra-amiraali Timo Junttilan. Varapuheenjohtajana toimii kustantajan (RUY) puheenjohtaja, kommodori (evp) Auvo Viita-aho ja sihteerinä lehden päätoimittaja komentaja Mikko Laakkonen. Merivoimien kokonaisuutta toimintaneuvostossa luotsaa Merivoimien esikuntapäällikkö lippueamiraali Tuomas Tiilikainen.

Muu kutsuttu toimintaneuvosto on:

kommodori Jukka Anteroinen, Rannikkolaivueen komentaja
ylikersantti Kalle Kaján, Suomenlahden aliupseerit ry:n puheenjohtaja
kommodori Juha Kilpi, Uudenmaan Prikaatin komentaja
kommodori Marko Laaksonen, Rannikkoprikaatin komentaja
Elina Laiho, Maanpuolustuksen henkilökuntaliiton puheenjohtaja
Johanna Pakola, Rannikkotykistön perinneyhdistyksen puheenjohtaja
kommodori Juhapekka Rautava, Merisotakoulun johtaja
Antti Rautiainen, Sininen Reservi ry:n puheenjohtaja
kapteeniluutnantti Tatu Vartiainen, Rannikkotykistön Opistoupseerit ry:n puheenjohtaja
css.php