Tulevaisuus ja Merivoimien strategia 2032

Alla juuri ilmestyneen, Merivoimien tulevaissuutta avaavan RP-lehden 2/2023 pääkirjoitus.

Arvoisat lukijat,

Merivoimat on muutoksen vuosikymmenen ensimmäisellä neljänneksellä. Tällä vuosikymmenellä Merivoimat ottaa käyttöön merkittäviä uusia suorituskykyjä, ja samalla Merivoimat ylläpitää jatkuvaa tilanteen edellyttämää valmiutta. Merivoimien johto on jo muutama vuosi sitten valmistellut strategian, joka osoittaa toiminnalle suuntaan kohti 2030-lukua. ”Merivoimat 2032 – yhtenäinen merellinen iskukyky” on strategia, josta on eri turvallisuusluokan versioita. Keskeisiltä osin strategia on kuitenkin julkinen, koska tavoitteena on se, että se jalkautuu päivittäiseen palvelukseen ja toimintaan mahdollisimman laajasti.

Lehtemme tässä numerossa Merivoimien esikunnan asiantuntijat kertovat omista näkökulmistaan, miten strategia toteutetaan. Toimintaympäristön muutos, turvallisuustilanteen heikkeneminen ja Suomen sotilaallinen liittoutuminen ovat kaikki itsessään merkittäviä ja historiallisia muutoksia. Kun strategiaa on kirjoitettu, ei ole ollut tiedossa kuinka merkittäviä muutoksia on heti ensimmäisellä neljänneksellä kohdattava.

Strategia on laadittu kuitenkin myös sitä varten, että Merivoimat kykenee hallitusti ottamaan käyttöön uusia suorituskykyjä ja luopumaan poistuvista suorituskyvyistä. Tältä osin muutoksen vuodet ovat edelleen edessäpäin. Merivoimien valmiuden on vastattava asetettuja vaatimuksia. Suorituskykyjen kehittämisen on jatkuttava. Käytössä olevia sekä käyttöön tulevia suorituskykyjä on ylläpidettävä ja niillä on oltava asianmukaisettilat. Joukot ja johtoportaat tarvitsevat ajantasaisen johtamisjärjestelmän. Strategian toimeenpanossa on kuitenkin Merivoimien henkilöstö: palkattu henkilöstö, varusmiehet ja reserviläiset.

Meripuolustus tarvitsee toimiakseen myös Merivoimien ulkopuolisia toimijoita ja ihmisiä, joista lehdessämme on useita kiinnostavia artikkeleita. Keskeisin uusi toimija on Nato – yhdessä olemme vahvempia. Toimintakykyisen Merivoimien henkilöstön osaaminen on edelleen aivan keskeistä, koska ilman yhteistä päättäväistä tekemistä strategiat ovat vain paperia. Onnistunut strategian toimeenpano vie Merivoimat 2030-luvulle yhtenäisenä ja iskukykyisenä.

Merivoimien komentaja arvioi haastattelussa kuinka laadittu Merivoimien strategia on säilynyt tarpeellisena vuosikymmenellä, joka on alkanut ennakoimattomilla muutoksilla ja Nato-liittoutumisella. Samoin voimme lukea puolustushaaramme komentajan ajatuksia siitä, mikä on keskeistä strategian toimeenpanossa kuluvan vuosikymmenen aikana.

Toivotan lukijoille hyvää ja turvallista kesää,

Mikko Laakkonen
Päätoimittaja

  • Taken: 10 kesäkuun, 2023
css.php