RANNIKKOTYKISTÖSÄÄTIÖ – KUSTARTILLERISTIFTELSEN

Rannikkotykistöaselajille oli alkuvuodesta 1979 päätetty perustaa oma säätiö, joka tukisi henkilöstön koulutusta, aselajin perinteiden vaalimista ja rannikkotykistöön liittyvän kehitystyön edistämistä. Säätiön alkupääoman keräämiseksi perustettiin huhtikuussa 1979 Rannikkotykistön Perinneyhdistys – Kustartilleriets Traditionsförening rf. Yhdistys suoriutui varainkeruusta useiden rahastojen sekä yksityisten tahojen lahjoitusten avulla ripeästi, reilussa puolessa vuodessa. Rannikkotykistösäätiö on merkitty säätiörekisteriin 17.10.1979.

Rannikkotykistön ja merivoimien yhdistyessä oli suurena pelkona koko rannikkotykistön katoaminen. Tässä vaiheessa nousi esille ajatus siitä, voisiko Rannikkotykistösäätiö toimia aselajin puolestapuhujana ja edunvalvojana, mutta todettiin, ettei tehtävä ollut säätiön toimenkuvan mukainen. Yhdistymisen aikana käytiin keskustelua myös Rannikkotykistösäätiön yhdistämisestä merivoimien säätiöihin. Rannikkotykistösäätiö torjui ehdotuksen toteamalla, ettei puolustusvoimien käskyvalta ulotu säätiöihin. Näin Rannikkotykistösäätiö jäi itsenäiseksi säätiöksi. Vuoden 1998 vuosikokousta vietettiin näyttävästi Säätytalolla.

Käytännön tasolla säätiö tukee ja palkitsee rannikkojoukkojen piirissä toteutettavaa, rannikkopuolustukseen liittyvää opiskelua sekä tutkimus- ja kehitystyötä. Säätiö tukee taloudellisesti myös merivoimien piirissä suoritettavaa rannikkopuolustukseen liittyvää julkaisu-, valistus- ja viihdytystoimintaa. Säätiön toiminnasta vastaavat hallitus ja valtuuskunta.

Säätiölle tehtävia anomuksia varten käytä tätä lomaketta ja toimita se allekirjoitettuna asiamiehelle, Antti Heinäselle (antti.heinanen@mil.fi). Postiosoite on lomakkeella.

css.php